Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Valid HTML 4.01 Transitional
See koduleht töötab CM Simple peal
Serverit teenindab EENet
Külastusi:
EES > Tunnustused > Auliikmed

Auliikmed

  • Viivi Maanso
  • Viivi Läll

  • Hoide Sikk

    Irene Leisner

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi auliikme statuut

Seltsi auliikmeks võib valida isiku, kes on eriti aktiivselt toetanud seltsi püüdlusi.

Ettepanekuid auliikme valimiseks võivad esitada kõik seltsi liikmed. Auliikmeks valitav isik ei pea kuuluma seltsi liikmeskonda.

Auliikme valib seltsi üldkoosolek ja talle antakse pidulikult üle auliikme tunnistus.

Seltsi auliikmel on otsustav hääleõigus seltsi üldkoosolekutel ja õigus olla valitud seltsi kõikidesse organitesse.

Seltsi auliige on vabastatud liikmemaksust.