Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Valid HTML 4.01 Transitional
See koduleht töötab CM Simple peal
Serverit teenindab EENet
Külastusi:
EES > Tunnustused > Emakeeleõpetuse sõber

Emakeeleõpetuse sõber


 • Kaja Kärner 2009
 • Ülo Vooglaid 2010
 • Mari Tarand 2011
 • Toomas Hendrik Ilves 2013
 • Märt Treier 2014
 • Fred Jüssi 2015

EESTI EMAKEELEÕPETAJATE SELTSI AUNIMETUSE 
“EMAKEELEÕPETUSE SÕBER” STATUUT
 • Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi (edaspidi EES) aunimetus “Emakeeleõpetuse sõber” (edaspidi aunimetus) määratakse tunnustusena füüsilisele või juriidilisele isikule nii Eestis kui välismaal, kelle põhitegevus ei ole seotud emakeeleõpetusega, kuid kes oma avalikes esinemistes on väärtustanud emakeeleõpetust Eestis ja toetanud EES-i eesmärke. Aunimetust ei omistata EES-i liikmetele.
 • Aunimetusega kaasnevad MEENE ja auaadress.
 • Ettepanekuid aunimetuse kandidaatide kohta võivad EES-i juhatusele teha kõik EES-i tegevliikmed. Kandidaadid esitatakse juhatusele kirjalikult  koos vastava põhjendusega. Kandidaatide arv ei ole piiratud.
 • Aunimetuse määrab EES-i juhatus oma koosolekul, millel osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Kandidaati peavad toetama vähemalt 50%+1 EES-i juhatuse liikmetest. Hääletamise korra määrab juhatus oma koosolekul. Otsus protokollitakse ja allkirjastatakse.
 • Võrdsete kandidaatide olemasolu korral on EES-i juhatusel õigus anda aunimetus korraga rohkem kui ühele laureaadile. Sobiva kandidaadi puudumisel on EES-i juhatusel õigus jätta laureaat välja kuulutamata.
 • EES-i juhatus avalikustab oma otsuse EES-i koduleheküljel hiljemalt nädal pärast otsuse tegemist. EES-i juhatus ei põhjenda oma otsust.