Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Valid HTML 4.01 Transitional
See koduleht töötab CM Simple peal
Serverit teenindab EENet
Külastusi:
EES > Konkursid > Kirjandusraal > 2008

2008

Lõppvoor toimub neljapäeval, 17. aprillil Tartus HTMi saalis ja
oodatud on kõik võistlustöid saatnud õpilased ja nende juhendajad.
Kokku esitati 23 tööd, nende hulgast valis ¸ürii lõppvooru järgmiste võistkondade esitlused:

nooremas astmes:

Ülenurme Gümnaasium (Kareva) - Laura Valli
Võru I Põhikool (Ehin) - Mai-Brit Vardja, Katre Kasak, Eliise Mesi
Nõo Põhikooli 3. võistkond (Kivirähk) - Deily Simm, Karmen Keedus
Nõo Põhikooli 1. võistkond (Kareva) - Auri Arula, Kertu Soonberg
Nõo Põhikooli 2. võistkond (Kross) - Liisa Lahtmets
Suuremõisa Põhikool ( Kivirähk) - Hendrik Saarnak, Urmo Tubala, Riho Havi
Nõo Reaalgümnaasiumi 2. võistkond (Kivirähk) - Kelly Luht, Helena
Heidemann
Tsirguliina Keskkool (Kareva) - Katre Kikkas


vanemas astmes:

Nõo Reaalgümnaasiumi 5. võistkond (Kivirähk) - Maria Reiljan
Nõo Reaalgümnaasiumi 3. võistkond (Kross ja Kivirähk) - Kirke Pilvik,
Katrin Kuuba
Nõo Reaalgümnaasiumi1. võistkond (Kareva) - Kadri Kipper, Marili
Raidna, Tiia Tänav
Pirita Majandusgümnaasiumi1. võistkond (Kareva) - Piia Poska, Olev
Gudovski
Ülenurme Gümnaasiumi 1. võistkond (Kross) - Pille-Liisa Nooska
 Tartu Tamme Cümnaasiumi  2. võistkond (Kivirähk) - Jana Meier, Krete
 Roose, Jürgen Moor

Kirjandusraal 2008 auhinnatud võistkonnad

Kirjandusraali konkursitöid hindasid:
Kaido Kasak, Tartu Lennukolled¸i arendusprorektor, arvutigraafika asjatundja;
Enn Liba, Kambja Ignatsi Jaagu Kooli direktor;
Tiia Niggulis, Tallinna Reaalkooli haridustehnoloog, Koolielu aineekspert;
Riina Reinthal, Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse peaekspert;
Berk Vaher, kirjanik, Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees.

´ürii jagas auhinnad järgmiselt:

Noorem aste
I-II koht Võru I Põhikool (Mai-Brit Vardja, Katre Kasak, Eliise Mesi; juhendaja Krsti Pettai)
    Nõo Reaalgümnaasium ( Kelly Luht, Helena Heidemann; juhendajad Merle Pindmaa ja Kaja Kasak )
III koht Tsirguliina Keskkool ( Katre Kikkas; juhendaja Ülle Vihm)

Vanem aste
I koht Nõo Reaalgümnaasium I (Kadri Kipper, Marili Raidna, Tiia Tänav; juhendajad Merle Pindmaa ja Kaja Kasak)
II koht Nõo Reaalgümnaasium III (Kirke Pilvik, Katrin Kuuba; juhendajad Heily Soosaar ja Kaja Kasak)
III koht Nõo Reaalgümnaasium V (Maria Reiljan; juhendajad Heily Soosaar ja Kaja Kasak)   


Täname kõiki osalejaid ja nende juhendajaid!


Kirjandusraal 2008
Nõo kool koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ning Haridus- ja Teadus-ministeeriumiga kuulutab välja arvutipõhiste õppematerjalide koostamise konkursi 9. - 12. klassi õpilastele.
Töö aluseks tuleb valida üks järgmistest autoritest: Andrus Kivirähk, Kristiina Ehin, Doris Kareva, Jaan Kross.
Kirjaniku loomingu, kirjandusliku mõjukuse, eluloo ja muu oluliseks peetava põhjal tuleb koostada PowerPoint-slaididest koosnev esitlus, mille ettekandmise kestus on kuni 15 minutit. Lisaks teksti- ja pildimaterjalile võib esitlus sisaldada ka animatsioone, audio- ja videoklippe. Esitluse kogumaht ei tohi ületada 2 MB. Audio- ja videoklipid tuleb lisada veebiviitena.
Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas). Valmis esitlus tuleb CDle salvestatuna saata 2. aprilliks 2008 Nõo Reaalgümnaasiumisse aadressil Hariduse 3, 61601 Nõo, Tartumaa, Kirjandusraal 2008.
´ürii valib mõlemast vanuseastmest (9.-10. kl ja 11.-12. kl) välja parimad tööd, mille autoritel palutakse lõppvooruks ette valmistada esitluse suuline variant ning esineda sellega konkursi lõppüritusel aprilli keskel (14.-18. aprill 2008). Lõppüritusele Haridus- ja Teadusministeeriumis on oodatud kõik osavõtjad ja kirjandus- ning arvutihuvilised. Pärast lõppvooru toimub parimate autasustamine, korraldajate ja ¸ürii ülevaade esitatud tööde tugevatest ja nõrkadest külgedest. Kõik lõppvoorus osalejad saavad parimad võistlustööd CD-le salvestatuna.
Palume registreeruda ja teatada valitud kirjaniku nimi reedeks, 12. jaanuariks 2008 e-postiga aadressil heily@nrg.tartu.ee (õpilas(t)e nimi, kool, klass, valitud kirjanik, juhendaj(ad)). Lisainformatsiooni saab samalt aadressilt.
Konkursi toimumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Nõo Põhikool ja Nõo Reaalgümnaasium. Korraldajad: Heily Soosaar, Merle Pindmaa, Kaja Kasak