2010


Õpilaskonkursi „Kirjandusraal 2010“ juhendNõo kool korraldab koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi,  Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tiigrihüppe Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal  2010“.  Juba neljas konkurss on ette nähtud  8. – 12. kl õpilastele ja viiakse läbi haridusportaali Koolielu humanitaarteaduste veerandi raames veebruaris 2010.

Konkursitöö aluseks tuleb valida üks järgmistest autoritest:
•    Tõnu Õnnepalu
•    Lehte Hainsalu
•    Leo Kunnas
•    Helga Nõu.

Ülesanne:
•    koostada veebileht, mis annab ülevaate kirjaniku loomingust, eluloost, kirjanduslikust mõjukusest ja eripärast;
•    lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ja muid veebipäraseid vahendeid;
•    veebileheks võib olla mõni wiki keskkond või kodulehe koostamise vahend;
•    veebileht peab olema kasutatav õppevahendina.

 
 
Juhendid:
 
http://weeblyjuhend.wikispaces.com/
http://www.koolielu.ee/pages.php/03330103
 

 Näiteid konkursilt „Kirjandusraal 2009”: http://www.koolielu.ee/pages.php/03030902

Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas).
´ürii hindab konkursile laekunud töid vastavalt hindamismudelile (http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/, otsingusõna Kirjandusraal), valib mõlemast vanuseastmest (8.- 10. kl ja 11.-12. kl)  välja parimad tööd. Neil autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppüritusel veebruari keskel (13.-18. veebruar 2010).

Palume registreeruda ja teatada valitud kirjaniku nimi teisipäevaks, 1. detsembriks    2009 meiliaadressil merle@nrg.tartu.ee märgusõnaga „Kirjandusraal” ning lisada juurde andmed (õpilas(t)e nimi, kool, klass, valitud kirjanik, juhendaja(d)).

Loodud veebilehe link saata aadressile merle@nrg.tartu.ee  .
Tööde esitamise tähtaeg on 18. jaanuar 2010.

Korraldajad:
Merle Pindmaa
Heily Soosaar
Kaja Kasak