Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Valid HTML 4.01 Transitional
See koduleht töötab CM Simple peal
Serverit teenindab EENet
Külastusi:
EES > Konkursid > Kirjandusraal > 2011

2011


Õpilaskonkursi „Kirjandusraal 2011“ juhend

Tulemused

Nõo kool korraldab koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi,  Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tiigrihüppe Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal  2011“.  Järjekorras juba viies konkurss on ette nähtud  8. – 12. kl õpilastele ja viiakse läbi haridusportaali Koolielu eesti keele ja kirjanduse ainekuu raames märtsis 2011. 

Konkursitöö aluseks tuleb valida üks järgmistest teemadest: 
•    Jaan Kaplinski
•    Ellen Niit
•    Birk Rohelend
•    60ndad eesti kirjanduses.

Ülesanne:
•    koostada veebileht, mis annab
o    ülevaate kirjaniku loomingust, eluloost, kirjanduslikust mõjukusest ja eripärast
või
o    ülevaate antud perioodi kirjanduselust, selle mõjukusest ja eripärast;
•    lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ja muid veebipäraseid vahendeid;
•    veebileheks võib olla mõni wiki keskkond või kodulehe koostamise vahend; 
•    veebileht peab olema kasutatav õppevahendina.

 
Juhendid: 
 
http://weeblyjuhend.wikispaces.com/ 
http://www.koolielu.ee/pages.php/03330103
 

 Näidetega konkursi Kirjandusraal 2010  töödest saab tutvuda Koolielu haridusportaali aineõpetajale mõeldud materjale sirvides. 

Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas). Üks juhendaja võib saata mõlemast vanuseastmest maksimaalselt kolm tööd.
´ürii hindab konkursile laekunud töid vastavalt hindamismudelile (http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/, otsingusõna Kirjandusraal), valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium)  välja parimad tööd. Neil autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppüritusel 3. märtsil 2011.
Palume registreeruda kolmapäevaks, 1. detsembriks 2010 veebiaadressil trick.ly/4fT parooliga n6okool.

Võistlustöö veebilehe aadressi esitamiseks saadetakse registreerunutele uus link.
Tööde esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2011.

Korraldajad:
Heily Soosaar
Merle Pindmaa
Kaja Kasak