Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Valid HTML 4.01 Transitional
See koduleht töötab CM Simple peal
Serverit teenindab EENet
Külastusi:
EES > Konkursid > Kirjandusraal > 2012

2012


Õpilaskonkursi „Kirjandusraal 2012“

Kirjandusraal 2012 tulemused

Noorem vanuseaste:
I koht  
Nõo Põhikooli võistkond (Anu Korela, Fred Vahtel; juhendajad Linda Trummal, Kaja Kasak)
http://www.reimuskaru.tk

II koht
Rapla  Ühisgümnaasiumi võistkond (Merilyn Elge, Marleen Oruväli; juhendaja Ülle Mäekivi)
http://www.karureimus.weebly.com


III koht
Tartu Descartes´i Lütseumi võistkond (Kadri Ann Prass, Carmen Kukk, Anelle Kaasik; juhendajad Riina Voltri, Anu Mai Lillo)
http://kirjandusraal2012.weebly.com


Eripreemia
Tartu Veeriku Kooli võistkond (Liis Aleksejeva, Maarja Johanna Mägi, Rutt Vare; juhendaja Kristiina Järve)
http://www.wix.com/maolensiin727/nullpunkt-ja-onnelikud


Vanem vanuseaste

I koht
Tallinna Reaalkooli võistkond (Marelle Ellen, Kaspar Kask, Janely Põllumägi; juhendaja Piret Järvela)
http://kirjandusraal.yhistransport.eu

II koht

Nõo Reaalgümnaasiumi I võistkond (Kaija-Liis Lattik; juhendaja Heily Soosaar)

http://luikhirv.weebly.com

III koht

Nõo Reaalgümnaasiumi II võistkond (Kadri Johanson, Borka Martin Orlov; juhendaja Heily Soosaar)
http://luikjatraat.synter.ee/Index.html

Eripreemia

Rapla  Ühisgümnaasiumi võistkond (Stina Teral, Johanna Päädam; juhendaja Maarika Lips)
http://luiktraadil.weebly.com

juhend


Nõo kool korraldab koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi,  Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tiigrihüppe Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal  2012“.  Kuues konkurss on mõeldud  8. – 12. kl õpilastele ja viiakse läbi märtsis 2012 haridusportaali Koolielu humanitaarveerandi raames. 

Konkursitöö teemad põhikooliõpilastele:
1. Võrrelda kahe autori tegelaste suhet teiste tegelastega ning ümbritseva maailmaga, võttes aluseks kummaltki autorilt ühe teose. Kirjanikud, kelle loomingu hulgast valida analüüsitavad teosed, on järgmised:
 
Margus Karu
Katrin Reimus

 
2. Fred Jüssi erinevad vaatenurgad loodusele

Konkursitöö teemad gümnaasiumiõpilastele:
Võrrelda armastuse või ajaloo käsitlust kahe autori teoste põhjal, võttes aluseks kummaltki autorilt ühe teose. Kirjanikud, kelle loomingu hulgast valida analüüsitavad teosed, on järgmised:
 
Viivi Luik
Elo Viiding
Mats Traat
Indrek Hirv 
Valitud teema kohta tuleb nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastel
koostada veebileht, mis annab
o võrdleva ülevaate kahe valitud kirjaniku loomingust, eluloost, kirjanduslikust mõjukusest ja eripärast;
o mõlema kirjaniku teose võrdleva analüüsi;
lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitatav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ja muid veebipäraseid vahendeid;
veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid.
Näidetega konkursi Kirjandusraal 2011 töödest saab tutvuda Koolielu haridusportaali aineõpetajale mõeldud materjale sirvides.
Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas). Üks juhendaja võib saata mõlemast vanuseastmest maksimaalselt kolm tööd.
´ürii hindab konkursile laekunud töid ja valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium)  välja parimad tööd. Parimate tööde autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõpuüritusel 8. märtsil 2012.
Palume registreeruda neljapäevaks, 1. detsembriks 2011 veebiaadressil http://trick.ly/7B5
parooliga kirjaraal.

Võistlustöö veebilehe aadressi esitamiseks saadetakse registreerunutele uus link.
Tööde esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2012.

Korraldajad:
Heily Soosaar
Merle Pindmaa
Kaja Kasak