Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Valid HTML 4.01 Transitional
See koduleht töötab CM Simple peal
Serverit teenindab EENet
Külastusi:
EES > Konkursid > Kirjandusraal > 2013

2013


Õpilaskonkursi „Kirjandusraal 2013“ juhend


Nõo Reaalgümnaasium korraldab koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi,  Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tiigrihüppe Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal  2013“.  Seitsmes konkurss on mõeldud  8. – 12. kl õpilastele ja viiakse läbi märtsis 2013 haridusportaali Koolielu humanitaarveerandi raames. 

Konkursitöö teema põhikooliõpilastele:
võrrelda kahe kirjaniku vähemalt üht teost, tuues kummastki välja peamised teemad ja iseloomulikud probleemid, ning analüüsida põhjalikumalt teismeea rõõme ja muresid. Kirjanikud, kelle loomingu hulgast valida analüüsitavad teosed, on järgmised:
 
Diana Leesalu
Ketlin Priilinn

 

Konkursitöö teemad gümnaasiumiõpilastele:
võrrelda ühiskonna ja inimese suhteid kahe autori teoste põhjal, võttes aluseks kummaltki autorilt ühe teose. Kirjanikud, kelle loomingu hulgast valida analüüsitavad teosed, on järgmised:
 
Indrek Hargla
Maarja Kangro
Urmas Vadi
Jürgen Rooste 

Valitud teema kohta tuleb nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastel
koostada veebileht, mis annab
o võrdleva ülevaate kahe valitud kirjaniku loomingust, eluloost, kirjanduslikust mõjukusest ja eripärast;
o mõlema kirjaniku teose võrdleva analüüsi;
lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitatav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ning muid veebipõhiseid vahendeid;
veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid.
Näidetega konkursi Kirjandusraal 2012 töödest saab tutvuda Koolielu haridusportaali eesti keele aineõpetajale mõeldud materjale sirvides.
Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas). Üks juhendaja võib saata mõlemast vanuseastmest maksimaalselt kolm tööd.
´ürii hindab konkursile laekunud töid ja valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium)  välja paremad tööd. Nende tööde autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppvoorus 7. märtsil 2013.
Palume registreeruda esmaspäevaks, 3. detsembriks 2012 veebiaadressil http://trick.ly/7B5
parooliga kirjaraal.

Võistlustöö veebilehe aadressi esitamiseks saadetakse registreerunutele jaanuari lõpus uus link.
Tööde esitamise tähtaeg on 4. veebruar 2013.

Korraldajad:
Heily Soosaar
Merle Pindmaa
Kaja Kasak