Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Valid HTML 4.01 Transitional
See koduleht töötab CM Simple peal
Serverit teenindab EENet
Külastusi:
EES > Konkursid > Kirjandusraal > 2014

2014


*Konkursi Kirjandusraal 2014 silmapaistvamad tööd *

*Noorem aste*

*Ikoht*-- "/Minu Eesti" ja "Minu Ameerika"/
(http://eppjajustin.weebly.com
<https://www.google.com/url?q=http://eppjajustin.weebly.com&ei=yjwaU7XAE8SQswbploDwBQ&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1394230226322231&usg=AFQjCNH47-JPEM67NGSN2m5VjVb1utahzA>)
Kirke Maria Lepik, Eva Lotta Lepp (Tartu Miina Härma Gümnaasium)

*II koht*-- /Merineitsi ja Lättepiiga võrdlus Tuglase ja Laipaiga
loomingus/ (http://laipaigajatuglasenakilised.weebly.com/
<https://www.google.com/url?q=http://laipaigajatuglasenakilised.weebly.com/&ei=3T0aU-HmCsGPtAabiYD4Dg&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1394230501179353&usg=AFQjCNFST4tSyLhxi2rGeN1vloZIBbJmOg>)
Karolin Kardmaa, Gundra Raissar, Hannaliina Piho (Tartu Descartes'i Lütseum)

*III koht*-- /Nälg maailma järele/(http://meiemaakahruus.weebly.com/
<https://www.google.com/url?q=http://meiemaakahruus.weebly.com/&ei=Wz4aU_KAEsyFtQaD2IHYCg&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1394230627297138&usg=AFQjCNHyVDr0MjJWTB2ZS3kSjvjM26S6pQ>)
Betty Ruus, Krisleen Kahr (Kalamaja Põhikool)

_Eripreemiad_

*Isikupärase esitluse eripreemia*-- /Maailm läbi Minu sarja/
(http://petronejajoerand.weebly.com/) Keily Merilyn Vilgats (Pärnu
Vanalinna Põhikool)

*Rahuliku kujunduse eripreemia*--/Eesti või Ameerika?/
(http://eestiameerika.weebly.com/) Kaisa Ollino (Pärnu Vanalinna Põhikool)

*Parima kokandusvideo eripreemia*-- /"Minu Eesti" ja "Minu Kreeka"/
(http://minueestikreeka.weebly.com/) Mariete Presmann, Nelli Reisenbuk
(Kalamaja Põhikool)

*Vanem aste*

*Ikoht*-- /Paganaraa/l (http://kirjandusraal.wix.com/paganaraal) Kalli
Rüis, Annika Apri, Sander Puntso (Rapla Ühisgümnaasium)

*II koht*-- /Eesti keel luules/ (http://eestikeelluules.com/) Aleksander
Parelo, Robert Parelo, Kätliin Lember (Tallinna Reaalkool)

*III koht*-- /"Minu Eesti" ja "Minu Ameerika"/
(https://sites.google.com/site/eestiameerika/home) Veronika Lehesaar,
Kristel Loorits, Ruth Schihalejev (Nõo Reaalgümnaasium)

_Eripreemiad_

*Parimate näkiuurijate eripreemia*-- /Näkimaailm/
(http://nakimaailm.wix.com/nakid)

Anu Korela, Fred Vahtel (Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium)

*Põhjaliku luuleanalüüsi eripreemia*-- /Rummo ja Alavainu/
(http://rummoalavainu.planet.ee/) Eliise Leismann, Pille-Triin Meldre,
Erik Kuzovkov (Tallinna Reaalkool)

*Isikupärase käsitluse eripreemia*-- /Seljakotiga maailma/
(http://ando.planet.ee/seljakotigamaailma/) Erki Vellama (Nõo
Reaalgümnaasium)

*Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskuse eripreemia
põhjaliku ja nutika lahendusega Paganaraali eest- *Annika Apri, Sander
Puntso ja Kalli Rüis (Rapla Ühisgümnaasium).

Õpilaskonkursi „Kirjandusraal 2014“ juhend


Nõo Reaalgümnaasium korraldab koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal 2014“. Kaheksas konkurss on mõeldud 8. – 12. kl õpilastele ja viiakse läbi märtsis 2014. 

Konkursitöö teemad nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilastele:

Kahe erineva ajastu eesti kirjandusteose mütoloogilise tegelase olemus ja sõnum lugejale (Kalevipojast tänapäevani)
Kahe autori eesti keelele pühendatud luule võrdlus
Ajastu peegeldusi P.-E. Rummo ja A. Alavainu loomingus
Ühe „Minu ….“ sarja reisiraamatu võrdlus J. Petrone „Minu Eesti“ raamatuga.

Valitud teema kohta tuleb osalejatel
koostada veebileht, mis annab
o võrdleva ülevaate kahe valitud kirjaniku loomingust, eluloost, kirjanduslikust mõjukusest ja eripärast;
o mõlema kirjaniku teose võrdleva analüüsi;
lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitatav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ning muid veebipõhiseid vahendeid;
töö kohustuslikuks komponendiks on omaloominguline vähemalt 3-minutiline videolõik;
veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid;
tööde hindamisel väärtustatakse eelkõige autori(te) omaloomingut ja isiklikke seisukohti, mitte veebilinkide rohkust.
Näidetega konkursi Kirjandusraal 2013 töödest saab tutvuda Koolielu (www.koolielu.ee) haridusportaali eesti keele aineõpetajale mõeldud materjale sirvides.
Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas). Üks juhendaja võib saata mõlemast vanuseastmest maksimaalselt kolm tööd.
´ürii hindab konkursile laekunud töid ja valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium)  välja paremad tööd. Nende tööde autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppvoorus 6. märtsil 2014 Nõos.
Palume registreeruda esmaspäevaks, 2. detsembriks 2013 veebiaadressil http://bit.ly/1biuzpu

Võistlustöö veebilehe aadressi esitamiseks saadetakse registreerunutele jaanuari lõpus uus link.
Tööde esitamise tähtaeg on 4. veebruar 2014.

Korraldajad:

Heily Soosaar
Kaja Kasak