Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Valid HTML 4.01 Transitional
See koduleht töötab CM Simple peal
Serverit teenindab EENet
Külastusi:
EES > Konkursid > Kirjandusraal > 2015

2015Konkursi Kirjandusraal 2015 tulemused

Põhikool:
I koht: Annemai Sepp, Katrin Kurvits, Lisette Nau Kihelkonna Kool
„Libahunt“ http://libahunt888.weebly.com/
II koht: Eleri Kanep, Hanna Moor, Art Kristjan Olesk Vastseliina Gümnaasium
„Kadri ja Kristiina igatsusluiged“ http://elerikanep.wix.com/igatsusluiged
III koht: Keily Merilyn Vilgats Pärnu Vanalinna Põhikool
„Nullpunkt“ http://nullpunkt.weebly.com

Gümnaasium:
I koht: Annely Kasela Nõo Reaalgümnaasium
„Sügisball“ http://annelykasela.wix.com/sygisball
II koht: Kätlin Lääne Nõo Reaalgümnaasium
„Põrgupõhja uus Vanapagan“ http://porgupohja.weebly.com
III koht: Mariann Toots, Jane Soesoo, Johann Kuldmäe Vastseliina Gümnaasium
„Mäeküla piimamees“ http://maekulapiimamees.wix.com/maekulapiimamees

Õpilaskonkursi „Kirjandusraal 2015“ juhend


Nõo Reaalgümnaasium korraldab koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal 2015“. Üheksas konkurss on mõeldud 8. – 12. kl õpilastele ja viiakse läbi märtsis 2015. 

Konkursitöö teemad  põhikooliõpilastele:
Noore inimese eneseleidmise tee kahes erineva ajastu eesti kirjandusteoses
Vabalt valitud eesti kirjandusteose ja selle põhjal valminud ekraniseeringu või lavastuse võrdlus
  Konkursitöö teemad gümnaasiumiõpilastele:
Kahe erineva ajastu eesti kirjandusteose naistegelaste või meestegelaste olemus ja sõnum lugejale
Kahe autori Eestimaale pühendatud luule võrdlus
Vabalt valitud eesti kirjandusteose ja selle põhjal valminud ekraniseeringu või lavastuse võrdlus
Eestluse peegeldusi Lennart Meri ja Valdur Mikita teostes
Valitud teema kohta tuleb osalejatel
koostada veebileht, mis annab
o võrdleva ülevaate kahe valitud kirjaniku loomingust, eluloost, kirjanduslikust mõjukusest ja eripärast;
o mõlema kirjaniku teose võrdleva analüüsi;
lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitatav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ning muid veebipõhiseid vahendeid;
töö kohustuslikuks komponendiks on omaloominguline vähemalt 3-minutiline videolõik;
veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid;
tööde hindamisel väärtustatakse eelkõige autori(te) omaloomingut ja isiklikke seisukohti, mitte veebilinkide rohkust.
Näidetega konkursi Kirjandusraal 2014  töödest saab tutvuda Koolielu (www.koolielu.ee) haridusportaali eesti keele aineõpetajale mõeldud materjale sirvides.
Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas). Üks juhendaja võib saata mõlemast vanuseastmest maksimaalselt kolm tööd.
´ürii hindab konkursile laekunud töid ja valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium)  välja paremad tööd. Nende tööde autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppvoorus 5. märtsil 2015 Nõos.
Palume registreeruda esmaspäevaks, 1. detsembriks 2014 veebiaadressil http://bit.ly/1qBCCY9

Võistlustöö veebilehe aadressi esitamiseks saadetakse registreerunutele jaanuari lõpus uus link.
Tööde esitamise tähtaeg on 2. veebruar 2015.

Korraldajad:
Heily Soosaar
Kaja Kasak