2016


Õpilaskonkursi „Kirjandusraal 2016“ juhend

 

 

Nõo Reaalgümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium korraldavad koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eduard Vilde Muuseumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal 2016“. Kümnes konkurss on mõeldud 8. – 12. kl õpilastele ja lõppvoor viiakse läbi märtsis 2016.

  Konkursitöö teemad nii põhikooliõpilastele kui gümnasistidele:

·       Eduard Vilde romaani „Mäeküla piimamees“ ja Jaan Tätte näidendi "Ristumine peateega" võrdlus

Lisaks teema  põhikooliõpilastele:

·       Koolitemaatika kahes erineva ajastu eesti romaanis         

Valitud teema kohta tuleb osalejatel

·         koostada veebileht, mis annab

o   võrdleva ülevaate kahe valitud kirjaniku loomingust, eluloost, kirjanduslikust mõjukusest ja eripärast;

o   mõlema kirjaniku teose võrdleva analüüsi;

·         lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitatav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ning muid veebipõhiseid vahendeid;

·         töö kohustuslikuks komponendiks on omaloominguline vähemalt 3-minutiline videolõik;

·         veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid;

·         tööde hindamisel väärtustatakse eelkõige autori(te) oma loomingut ja isiklikke seisukohti, mitte veebilinkide rohkust.

Näidetega konkursi Kirjandusraal 2014  töödest saab tutvuda Koolielu (www.koolielu.ee) haridusportaali eesti keele aineõpetajale mõeldud materjale sirvides.

Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas). Üks juhendaja võib saata mõlemast vanuseastmest maksimaalselt kolm tööd.

´ürii hindab konkursile laekunud töid ja valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium)  välja paremad tööd. Nende tööde autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppvoorus neljapäeval, 10. märtsil 2016 Tartus Tamme gümnaasiumis.

Palume registreeruda teisipäevaks, 7. detsembriks 2015 veebiaadressil:  http://goo.gl/forms/ho1W0Yn9pB

 

Võistlustöö esitada märksõnaga varustatult ja vormistada nii, et veebilehel ei ole viiteid autori(te)le ega nende koolile. Veebilehe aadressi ja oma andmete esitamiseks saadetakse registreerunutele jaanuari lõpus uus link.

Tööde esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2016.

 

Korraldajad:

Heily Soosaar

Kaja Kasak