Lugemiskett 2013 


Rahvusvaheline „Hansenist Tammsaareni“ lugemiskett toimub ajavahemikus 1. veebruar - 1. märts. 

„Hansenist Tammsaareni“ võistulugemine toimub 2013. aastal juba 10. korda. Plaanis on seda tähistada rahvusvahelise lugemisketiga.
Lugemisketi  ehk katkematu Tammsaare tekstide esitamise viivad läbi eelnevalt registreerunud Tammsaare-huvilised, kes oskavad peast lugeda ~ 5-minutilisi katkendeid Tammsaarest.
Lugemisajad  saadame osalejatele pärast registreerimist , et ei katkeks Tammsaare looming. Keti pikkuse saame minutites kätte, kui korrutame osavõtjate arvu viiega. Seega mõõdame lugemisketti nii lugejate arvu järgi kui ka ajaliselt. 
Kõigil soovijail panna end kirja hiljemalt 31. detsembriks 2012 Albu kooli kodulehel kool.albu.ee.

P.S. Palume võimaluse korral koguneda kooslugemistele kas raamatukogudesse, koolidesse või pereringi, et filmida lugemisketis osalejaid kohapeal ja saata oma filmikatked 1. märtsiks Albu Põhikooli, kus saaksime lugemisketist kokku monteerida tervikfilmi.

Lisainfo enda.trubok@gmail.com
Tel 55699341
Projektijuht
Enda Trubok