Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Valid HTML 4.01 Transitional
See koduleht töötab CM Simple peal
Serverit teenindab EENet
Külastusi:
EES > Koolitused > Koolitusprogrammid > See armas eesti emakeel I

See armas eesti emakeel I


Põhiteemad:
  • Keelenorm ja keelevabadus: kuidas parandada ning hinnata õpilaste kirjatöid.
  • Täpne sõna, selge mõte: kuidas koostada otstarbeka sõnastusega eakohaseid tööjuhendeid.
  • Igal puul oma juur: kuidas refereerida, koostada referaati, uurimust, õpi- ja teemamappi.

Koolitajad:
koolikorralduse magister, õpetaja-metoodik Krista Mägi ja
emakeele didaktika magister, õpetaja-metoodik Sirje Nootre.

Sihtrühmad:
põhikooli II ja III vanuseastme eesti keel ja kirjanduse õpetajad,
klassiõpetajaid ja teiste ainete õpetajaid, kes õpetavad põhikoolis eesti keelt.

Koolituse kestus 3 päeva (24 tundi), osavõttu kinnitab EESi tõend.

Koolituse hind ja korraldus kokkuleppel (võimalik ka üksikute päevade kaupa).