Rühmatööd

Rühmatöö juhend

"Sõna vägi on suurem kui sõavägi"

"Kes tera ei kogu" 1

"Kes tera ei kogu" 2

"Kes tera ei kogu" 3

"Õndsam anda kui võtta"