Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Valid HTML 4.01 Transitional
See koduleht töötab CM Simple peal
Serverit teenindab EENet
Külastusi:
EES > Konkursid > Kirjandusraal > 2009

2009

Kirjandusraali ajaveebi aadress on

http://kirjandusraal.blogspot.com/

2009. aasta tulemused Koolielu kodulehel.

Õpilaskonkursi „Kirjandusraal 2009“ juhend


Nõo kool korraldab koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi,  Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tiigrihüppe Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal  2009“.  Järjekorras juba kolmas konkurss on ette nähtud  8. – 12. kl õpilastele ja viiakse läbi haridusportaali Koolielu eesti keele ja kirjanduse ainekuu raames märtsis 2009.

Konkursitöö aluseks tuleb valida üks järgmistest autoritest:
•    Kaur Kender
•    Leelo Tungal
•    Mehis Heinsaar
•    Hando Runnel

Ülesanne:
•    koostada veebileht, mis annab ülevaate kirjaniku loomingust, eluloost, kirjanduslikust mõjukusest ja eripärast;
•    lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ja muid veebipäraseid vahendeid;
•    veebileheks võib olla mõni wiki keskkond või kodulehe koostamise vahend;
•    veebileht peab olema kasutatav õppevahendina.

Mõned näited:
 
http://kreutzwald.weebly.com
http://tammsaare.weebly.com/
http://jliiv2008.wikispaces.com/
http://teatereestis.wikispaces.com
 
Juhendid:
 
http://weeblyjuhend.wikispaces.com/
http://www.koolielu.ee/pages.php/03330103
 

Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas).
´ürii hindab konkursile laekunud töid vastavalt hindamismudelile (http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/, otsingusõna Kirjandusraal), valib mõlemast vanuseastmest (8.- 9. kl ja 10.-12. kl)  välja parimad tööd. Neil autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppüritusel aprilli keskel (13.-17. aprill 2009).

Palume registreeruda ja teatada valitud kirjaniku nimi esmaspäevaks, 12. jaanuariks 2009 meilitsi aadressil heily@nrg.tartu.ee märgusõnaga „Kirjandusraal” ning lisada juurde andmed (õpilas(t)e nimi, kool, klass, valitud kirjanik, juhendaja(d)).

Loodud veebilehe link saata aadressile heily@nrg.tartu.ee
Tööde esitamise tähtaeg on 25. märts 2009.

Korraldajad:
Heily Soosaar
Merle Pindmaa
Kaja Kasak